اوقاعت شرعی تهران در سال ۹۹ / ساعت اذان صبح به افق تهران

اوقاعت شرعی تهران در سال ۹۹ / ساعت اذان صبح به افق تهران

[ad_1]

ساعت اذان صبح به افق تهران در سال ۹۹ یا به عبارتی اوقات شرعی تهران دقیقا چه زمانی است؟ زمانی که شاید بسیاری زمان دقیق آن را ندانند. در مطلب زیر سعی شده با ارائه جدولی زمان دقیق اذان صبح ارائه شود

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.