تصاویر: خزانِ مازندران

تصاویر: خزانِ مازندران

[ad_1]

هر فصلی از سال را می‌توان با رنگ و ویژگی‌های به‌خصوص به یاد آورد.فصل پاییز یاد‌آور رنگ‌های زرد نارنجی و برگ‌ریزان‌های زیباست.اما هرچه دلایل علمی در پس این وقایع نهفته اند. کمتر کسی ‌جود دارد که دلباخته زیبایی های فصل پاییز نباشد پاییز را به تابلوی نقاشی تشبیه میکنند که برترین رنگ ها در آن استفاده شده است از زیبایی این فصل میتوان به تغییر رنگ برگ درختان برگ ریزان کوتاه شدن روز و فرا رسیدن هوای سرد اشاره کرد

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.