تماشا کنید: تحریم؛ بلای جان شرق‌گرایی تهران / ۸ نکته درباره تاثیر سنگین تحریم‌ها بر بهره‌مندی ایران از مزایای طرح «یک کمربند و یک جاده»

تماشا کنید: تحریم؛ بلای جان شرق‌گرایی تهران / ۸ نکته درباره تاثیر سنگین تحریم‌ها بر بهره‌مندی ایران از مزایای طرح «یک کمربند و یک جاده»

[ad_1]

طرح «یک کمربند و یک جاده» ۶۵ کشور را در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقــا در بر می‌گیرد کــه بالغ بر ۶۲ درصد جمعیت جهان حدود ۳۹ درصد از مســاحت زمین و ۳۰ درصد از تولید ناخالص جهان را شامل می‌شود و از یک کریدور دریایی و ۶ کریدور خشکی تشکیل می‌شود. اخیرا وزیر چین در ایران از نقش مهم ایران در این طرح سخن گفته است. ایران در مسیر مرکزی این طرح است و به‌دلایل مختلف می‌تواند از این طرح بهره‌های زیادی ببرد، اما تحریم‌ها کار را برای ایران سخت کرده است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.