خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۰ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: با محمد‌ يزدی درمورد دبيركلی جامعه روحانيت‏‌ مبارز، بر فرض قطعی شدن استعفای مهدوی كنی كه فعلاً براي كسالت قلبی در لندن است صحبت شد/ یزدی از افراط [وزارت] اطلاعات و دادگاه ويژه [روحانیت] در كنترل مردم، به خصوص مسأله [محمدرضا]عباسی فر، شکایت داشت

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۰ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: با محمد‌ يزدی درمورد دبيركلی جامعه روحانيت‏‌ مبارز، بر فرض قطعی شدن استعفای مهدوی كنی كه فعلاً براي كسالت قلبی در لندن است صحبت شد/ یزدی از افراط [وزارت] اطلاعات و دادگاه ويژه [روحانیت] در كنترل مردم، به خصوص مسأله [محمدرضا]عباسی فر، شکایت داشت

[ad_1]


«خاطرات آیت الله هاشمی»: آقاى [عبدالعزیز] الخویطر، مشاور وزیر دولت عربستان آمد. دو نامه از آقاى ملـک فهـد ،
[پادشاه] و امیر عبداالله، [ولیعهد عربستان سعودی ] آورد. آقاى فهـد ضـمن تـشکر از دعـوت ایشان به کنفرانس سران اسلامى و تأکید بر اهمیت همکـاري هـاى مـسلمین در ایـن مقطـع، نوشته بود که ولیعهد شرکت مى کند. امیر عبداالله هم با یادآورى کسالت ملک فهـد، نوشـته بود که خودش شرکت مى کند. در مذاکرات بر اهمیت همکارى ایران و عربستان بـا توجـه‌ مـصوبات کنگــره آمریکـا در مــورد بیــت المقـدس و اهانــت صهیونیــستهـا بــه حــضرت پیغمبر (ص) و جنگ طلبى [بنیامین] نتانیاهو، [نخست وزیر اسراییل] تأکیدکردیم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *