خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۲ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: ميرسليم به خاطر دادن سهم [کاغذ] بعضى از مطبوعات به خودشان- به جاى دادن به وزارت ارشاد- شكايت داشت / حسن روحانی از مصاحبه ديروز من رضایت داشت و از ضعف مترجم گفت / لاريجانى پيشنهاد داشت، ايرانى‌هايى كه مى‌ترسند به ايران بيايند، به نحوى بتوانند در جايى مثل جزيره كيش با بستگانشان ملاقات كنند

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۲ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: ميرسليم به خاطر دادن سهم [کاغذ] بعضى از مطبوعات به خودشان- به جاى دادن به وزارت ارشاد- شكايت داشت / حسن روحانی از مصاحبه ديروز من رضایت داشت و از ضعف مترجم گفت / لاريجانى پيشنهاد داشت، ايرانى‌هايى كه مى‌ترسند به ايران بيايند، به نحوى بتوانند در جايى مثل جزيره كيش با بستگانشان ملاقات كنند

[ad_1]


«خاطرات آیت الله هاشمی»: عصر دكتر [حسن]روحاني آمد. دربارة دبير جامعه روحانيت مبارز و انتخابات مجلس آينده مذاكره شد و اظهار رضايت از مصاحبه ديروز من و از ضعف مترجم گفت. فاطي و ‌[محمدجواد] ظريف آمدند. دربارة مشكل ايران در كنوانسيون‌ها، به خاطر بعضي از قوانين اسلامي و مدني سابق گفتند كه مانع پيوستن ما است؛ راهي ارایه دادم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.