خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۰ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: مصباح يزدی برای مؤسسه امام خمينی استمداد كرد؛ هم كمك مالی و هم كمك برای تصويب امتياز دانشگاه / وزير امورخارجه قطر درباره ضرورت دوستى و همكارى ايران و عربستان مذاكره کرد؛ براى ميانجی گرى در مورد حج و [راهپيمایی] برائت اجازه خواست

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۰ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: مصباح يزدی برای مؤسسه امام خمينی استمداد كرد؛ هم كمك مالی و هم كمك برای تصويب امتياز دانشگاه / وزير امورخارجه قطر درباره ضرورت دوستى و همكارى ايران و عربستان مذاكره کرد؛ براى ميانجی گرى در مورد حج و [راهپيمایی] برائت اجازه خواست

[ad_1]


خاطرات آیت الله هاشمی: پیش از ظهر در منزل براى خطبه ها و اصلاح پیش نویس کلید قرآن مطالعه مى‌کـردم. بـراى نمازجمعه رفتم و خطبه اول را در مقایسه وضع کشور قبل از برنامه هاى اول و دوم و مقایسه با امروز ایراد کردم و پیشرفت‌ها را گفتم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.