خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۶ خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: حسن‌ روحانى راجع به مجلس، مذاكرات پارلمان و موانع پيشرفت كار صحبت کرد؛ مايل بود كه نامزد رياست مجلس شود، به ملاحظه نظر رهبرى منصرف شده

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۶ خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: حسن‌ روحانى راجع به مجلس، مذاكرات پارلمان و موانع پيشرفت كار صحبت کرد؛ مايل بود كه نامزد رياست مجلس شود، به ملاحظه نظر رهبرى منصرف شده

[ad_1]


«خاطرات آیت الله هاشمی»: بعد از جلسه با [آقاي علي اكبر ناطق نوري]، رييس مجلس دربارة مسايل مجلس و دولت صحبت كرديم. شب شوراى مركزى روحانيت مبارز در دفترم جلسه داشت. درباره وظايف و مسئوليت‌هاى شورا صحبت و تصميم‌گيرى شد. بعد از جلسه، آقاى دكتر [حسن] روحانى، [دبيرشوراي عالي امنيت ملي]، دربارة هواپيماهاى كويتى موجود در ايران و مسايل اسراييل صحبت كرد. نزديك ساعت دوازده شب به خانه رسيدم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.