خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۹ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: درّى‌نجف‌آبادى آمد، درباره آيت‌الله منتظرى احوا‌‌ل‌پرسى كردم، گفت حال‌شان خوب است، ولی  به خاطر سخت‌گيرى [ها] راضى نيست / رهبری هنوز از اعضاى کابینه [سـیدمحمدخاتمی]، اظهار بى‌اطلاعى مى‌کنند

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۹ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: درّى‌نجف‌آبادى آمد، درباره آيت‌الله منتظرى احوا‌‌ل‌پرسى كردم، گفت حال‌شان خوب است، ولی به خاطر سخت‌گيرى [ها] راضى نيست / رهبری هنوز از اعضاى کابینه [سـیدمحمدخاتمی]، اظهار بى‌اطلاعى مى‌کنند

[ad_1]


خاطرات آیت الله هاشمی: شب میهمان رهبرى بودم. درباره فرماندهى سپاه، کابینـه، خطـر آمریکـا، نحـوه رفتـار بـا اقلیت ها، امنیت شرق، مراسم تنفیذ و طرح‌هاى مهم کشور و تأثیر سفرهاى افتتاحى صحبت کردیم. ایشان تبلیغات طرح‌ها را کافی نمی‌دانند

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.