خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۶ مرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: عبدالله‌نورى معتقد است در مجلس رأى دارد، ترجيح مى‌دهد به عنوان وزیر معرفى شود؛ گفت رد شدن از طرف مجلس را برعدم معرفى از سوى من ترجيح مى‌دهد / آقایـان کروبى، [عبـداالله] نـورى، بهـزاد نبـوى و مهاجرانى از رفتار قوه قضاییه در مورد مدیران شـهردارى تهـران شـکایت نمودند / اخوى محمد‌ گفـت خاتمی از او خواسته برنامه اش را درباره معاونـت اجرایى بدهـد، ولـى بنـا ندارد برنامه دهد

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۶ مرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: عبدالله‌نورى معتقد است در مجلس رأى دارد، ترجيح مى‌دهد به عنوان وزیر معرفى شود؛ گفت رد شدن از طرف مجلس را برعدم معرفى از سوى من ترجيح مى‌دهد / آقایـان کروبى، [عبـداالله] نـورى، بهـزاد نبـوى و مهاجرانى از رفتار قوه قضاییه در مورد مدیران شـهردارى تهـران شـکایت نمودند / اخوى محمد‌ گفـت خاتمی از او خواسته برنامه اش را درباره معاونـت اجرایى بدهـد، ولـى بنـا ندارد برنامه دهد

[ad_1]


خاطرات آیت الله هاشمی: آقاى دكتر [مصطفی] معين آمد. درباره احتمال عدم رأى اعتماد مجلس به ايشان صحبت شد. معتقد است در مجلس رأى دارد. مشكلاتش را با شوراى عالى انقلاب فرهنگى و سازمان برنامه و بودجه گفت. قرار شد مذاكره با دكتر حبيبى داشته باشيم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.