غریب‌آبادی: تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه ایران به زیر زمین منتقل خواهند شد / به جای تاسیسات حادثه‌دیده نطنز، تاسیسات پیشرفته‌تری در دل کوه احداث خواهد شد

غریب‌آبادی: تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه ایران به زیر زمین منتقل خواهند شد / به جای تاسیسات حادثه‌دیده نطنز، تاسیسات پیشرفته‌تری در دل کوه احداث خواهد شد

[ad_1]

چنانچه هر بازرسی درگیر اقدامات و فعالیت‌هایی مغایر با ماموریت خود شود، مستندات و گزارش مربوطه باید توسط کشور ذیربط به آژانس ارسال و درخواست رسیدگی شود. در این زمینه، قواعد و مقرراتی نیز در آژانس وجود دارد. این گزارش، توسط هیأتی مرکب از نمایندگان آژانس و کشور مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. چنانچه اقدامات متخلفانه موجد خسارت نیز باشند، پیگیری جبران خسارات از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است، اما موجب رفع مسئولیت آژانس نمی‌شود.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.