مدیریت گذشته شهرداری تهران چگونه ۱۲۸ هکتار از باغات را نابود کرد؟ / رویکرد شورای پنجم: باغات فروشی نیستند / باغات را نفروختیم تا برج ها سبز شوند

مدیریت گذشته شهرداری تهران چگونه ۱۲۸ هکتار از باغات را نابود کرد؟ / رویکرد شورای پنجم: باغات فروشی نیستند / باغات را نفروختیم تا برج ها سبز شوند

[ad_1]

به گفته اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران، آن ها به دنبال «شهرفروشی» نبوده اند و در شرایط رکود اقتصادی کشور و تاثیر آن بر شهرداری، برای کسب درآمد، باغات را نفروخته اند تا به برج ها مجوز ساخت و ساز بدهند.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.