یادداشت‌های محمدعلی فروغی، سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۲۹۸؛ اگر از تهران پولی نرسد باید از جیب خودمان خرج کنیم!

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۲۹۸؛ اگر از تهران پولی نرسد باید از جیب خودمان خرج کنیم!

[ad_1]

مخارج ما در مهمانخانه دویم تقریبا هزار و صد فرانک شد. با آن‌که بعضی از مخارج را هم مشاور تحمل کرد و بنابراین تقریبا چیزی از دو هزار فرانکی که داشتیم نمانده و بعد از این اگر از تهران پولی نرسد باید از جیب خودمان خرج کنیم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.