یادداشت‌های محمدعلی فروغی، سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۲۹۸؛ امروز روز عید متارکه جنگ [اول جهانی] بود

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۲۹۸؛ امروز روز عید متارکه جنگ [اول جهانی] بود

[ad_1]


امروز روز عید متارکه جنگ بود اما چندان شور و شوقی و ذوقی در مردم نمانده. در تئاتر بین دو پرده شعری راجع به فتح انشاد کردند اما ضمنا اشاره به عزاداری فرانسویان هم کردند. اتفاقا همین امروز عمله‌جات چاپخانه‌های روزنامه‌ها تعطیل کرده و هیچ روزنامه نبود.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.