یادداشت‌های محمدعلی فروغی، پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۲۹۸ / من عزم دارم که منحرف نشوم؛ از من قبیح است

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۲۹۸ / من عزم دارم که منحرف نشوم؛ از من قبیح است

[ad_1]


مسیو پرنی خیلی اصرار به تالیف زید و هند دارد. به من هم همیشه اصرار می‌کند و منتظر یک اشاره است، اما من عزم دارم که منحرف نشوم؛ از من قبیح است. رفقا خیال کرده بودند که بدون اطلاع من برای من لقمه بگیرند. انتظام‌الملک مانع شده بود و خیلی از او ممنون شدم.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.