یادداشت‌های محمدعلی فروغی دوشنبه ۱۱ آبان ۱۲۹۸؛ به تئانر رفتیم؛ از حیث رقص و آواز محظوظ شدیم اما حقیقتا هرزگی است؛ این عمل زن ها و مردها ربطی به آزادی ندارد

یادداشت‌های محمدعلی فروغی دوشنبه ۱۱ آبان ۱۲۹۸؛ به تئانر رفتیم؛ از حیث رقص و آواز محظوظ شدیم اما حقیقتا هرزگی است؛ این عمل زن ها و مردها ربطی به آزادی ندارد

[ad_1]


وحیدالملک آمد رفتیم به رستوران Prunier ناهار خوردیم و آمدم منزل. رفتم اصلاح ریش کردم و نزد خیاط رفته لباس امتحان کردم و سری به هوتل موریس زدم و آمدم منزل قدری کتاب خواندم تا وحیدالملک آمد. رفتیم به تئاتر Bouffes Parisienبازی Phi Phiبود. از حیث رقص و آواز و مسخرگی بسیار خوب بود و محظوظ شدیم، اما حقیقتا هرزگی است و تعجب می کنم که مردمان نجیب چطور به این تئاترها می روند، و شاید هم که نمی روند.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.