یادداشت‌های محمد علی فروغی چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۲۹۸: بیرون شهر رفتیم، بی عاری و شیطنت کردیم؛ خوش گذشت

یادداشت‌های محمد علی فروغی چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۲۹۸: بیرون شهر رفتیم، بی عاری و شیطنت کردیم؛ خوش گذشت

[ad_1]

محمدعلی فروغی در خاطرات خود آورده است: عصر به بازدید کالدول رفتیم. گفت لانسینگ را دیده ام و او همچنان نسبت به ایران خیلی مساعد است و برای هر قسم کمک حاضر. و می گفت از خیالات انگلیس ها نسبت به ایران بدم آمد و مثل این بوده که با انگلیس ها در باب ایران گفتگو کرده است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.