یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه، پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۲۶۸؛ دیدار شاه قاجار از کارخانجات مطلا، بلورسازی و تفنگ‌سازی بیرمنگام

یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه، پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۲۶۸؛ دیدار شاه قاجار از کارخانجات مطلا، بلورسازی و تفنگ‌سازی بیرمنگام

[ad_1]


در کوچه‌ها به قدری جمعیت بود که به حساب نمی‌آمد. این شهر به واسطه کارخانه و صناعت زیاد معروف است. پانصد هزار جمعیت دارد، البته سیصد هزار آن امروز بیرون ریخته و در اطراف برای تماشا ایستاده‌اند و معلوم است که اغلب اهل شهر و کارگر و عمله کارخانه هستند؛ از لباس و چرکی صورت آن‌ها معلوم است. سیاهی ذغال در صورت آن‌ها بود. مردمان خوش‌لباس کمتر دیده می‌شد. از صورت خود شهر هم معلوم است که شهر کارخانه و کار است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.