یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه پنجشنبه ۳ مرداد ۱۲۶۸؛ دیدار شاه قاجار از کارخانه ابریشم شهر برادفورد انگلستان

یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه پنجشنبه ۳ مرداد ۱۲۶۸؛ دیدار شاه قاجار از کارخانه ابریشم شهر برادفورد انگلستان

[ad_1]


مسافتی رفتیم به کارخانه دیگر که کارخانه ابریشم است… و اصل کار این کارخانه این است که لاس [ابریشم پاک‌نکرده]و ابریشم بد خراب را از هرجا هست می‌خرد، از ایران، هند و ژاپون. فیلاطور دارد ابریشم‌های لجن را می‌کشد، مثل جواهر می‌کند، مخمل می‌بافد. صنعت و هنر این کارخانه این است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.