یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۲۶۸؛ کلیسای سنت‌پل به قدر دوشان‌تپه بلند است

یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۲۶۸؛ کلیسای سنت‌پل به قدر دوشان‌تپه بلند است

[ad_1]

وقت رفتن به سیته از پهلوی کلیسای سن‌پل [سنت‌پل] گذشتم. این کلیسا به قدری بزرگ است که به قدر کوه دوشان‌تپه بلند و قطرش از دوشان‌تپه زیادتر است. از زیرش که می‌رفتیم یک کوهی به نظر می‌آمد. خیلی کلیسای بزرگی است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.