یادداشت‌های ناصرالدین شاه شنبه ۱۵ تیر ۱۲۶۸: عکاس انگلیسی هی حرف می زد ما را به تنگ آورده بود / از این جا تا کریستال پاله دو فرسنگ راه است، مثل طهران است تا صاحبقرانیه / روایت شاه قاجار از مهمانی ولیعهد انگلیس برای او با شام و آتش بازی

یادداشت‌های ناصرالدین شاه شنبه ۱۵ تیر ۱۲۶۸: عکاس انگلیسی هی حرف می زد ما را به تنگ آورده بود / از این جا تا کریستال پاله دو فرسنگ راه است، مثل طهران است تا صاحبقرانیه / روایت شاه قاجار از مهمانی ولیعهد انگلیس برای او با شام و آتش بازی

[ad_1]

یادداشت‌های ناصرالدین شاه: چراغ لندن نسبت به شهر و معروفیت آن بسیار کم است. هر صد و پنجاه قدم یک چراغ گاز است. اما در بعضی کوچه ها چراغ پیه است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.