یک نماینده: «آی‌کیو» ایرانی‌ها از ۱۰۴ به ۶۸ کاهش یافته / دلیلش این است که تحصیلکردگان ما یا ازدواج نمی‌کنند یا دیر ازدواج می‌کنند؛ وقتی هم ازدواج می‌کنند، یک یا دو فرزند بیشتر ندارند / در نتیجه ذخیره ژنتیکی ایرانی‌ها در حال کاهش است

یک نماینده: «آی‌کیو» ایرانی‌ها از ۱۰۴ به ۶۸ کاهش یافته / دلیلش این است که تحصیلکردگان ما یا ازدواج نمی‌کنند یا دیر ازدواج می‌کنند؛ وقتی هم ازدواج می‌کنند، یک یا دو فرزند بیشتر ندارند / در نتیجه ذخیره ژنتیکی ایرانی‌ها در حال کاهش است

[ad_1]

فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس گفت: با ادامه روند کاهش جمعیت کشورمان در حال حاضر میانگین ضریب هوشی یا IQ ایرانی‌ها از ۱۰۴ به ۶۸ رسیده است؛ دلیل آن این است که نخبگان و تحصیلکردگان ما عمدتاً ازدواج نکرده‌اند یا دیر ازدواج کردند یا نهایتاً تک فرزند و دو فرزندی هستند. لذا ذخیره ژنتیکی ایرانی‌ها در حال کاهش است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.