ماه: <span>نوامبر 2021</span>

پانسمان شفاف کامفیل زخم های شفاف پانسمان ثانویه ترمیم زخم زخم سطحی

ظرفیت جذب اگزودا توسط بیاتین سوپر در بین تمامی پانسمان بی همتا است و به همین دلیل نیاز پانسمان کامفیل چیست به تعویض کمتری دارد. …